سایر روشهای بازسازی کربن فعال

؟
ذغال فعال چیست؟
کاربردهای ممکن
کاربردهای پزشکی
خطرات و غذای آماده
اگر از طریق پیوندی در این صفحه چیزی بخرید ، ممکن است کمیسیون کمی بدست آوریم. چگونه این کار می کند

ذغال فعال یک پودر سیاه و بی بو و بی بو است که اغلب در اتاق های اورژانسی برای درمان مصرف بیش از حد دوز استفاده می شود. خاصیت جاذب سموم آن دارای طیف وسیعی از کاربردهای دارویی و آرایشی است ، هرچند هیچ کدام از نظر علمی اثبات نشده اند.

منبع : کربن اکتیو

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*