برنامه‌های درسی دوشنبه ۱۵ اردیبهشت شبکه‌های آموزش و چهار مدرسه تلویزیونی

برنامه‌های درسی دوشنبه ۱۵ اردیبهشت شبکه‌های آموزش و چهار مدرسه تلویزیونی

[ad_1]

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

متوسطه دوره اول:

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ریاضی پایه ٩ 

ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس ادبیات فارسی پایه ٧ 

ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵درس مطالعات اجتماعی پایه ٧

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس علوم تجربی پایه ٩

دوره ابتدایی:

ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی

ساعت١٠:٣٠ تا ۱۱:۰۰ درس علوم تجربی و تفکر پایه اول

ساعت ۱۱:۰۰ تا ١١:٣٠ درس پیامها و هدیه‌های آسمانی پایه دوم

ساعت ١١:٣٠ تا ۱۲:۰۰ درس بازی و ریاضی سوم

ساعت ۱۲:۰۰ تا ١٢:٣٠ درس فارس و نگارش پایه چهارم

ساعت ١٢:٣٠ تا ۱۳:۰۰ درس بازی و ریاضی‌ پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ تا ۱۵:۰۰ درس زبان انگلیسی ١ پایه ١٠ تمام رشته‌ها

 ساعت ۱۵:۰۰ تا ١۵:٣٠ درس زیست شناسی ٢ پایه ١١ رشته علوم تجربی

ساعت ١۵:٣٠ تا ۱۶:۰۰ درس حسابان ١ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک  

 ساعت ۱۶:۰۰ تا ١۶:٣٠ درس دین و زندگی ١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١۶:٣٠ تا ۱۷:۰۰ درس فیزیک ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ۱۷:۰۰ تا ١٧:٣٠ درس فارسی ٣ پایه ١٢ تمام رشته‌ها 

 شبکه ۴:

ساعت ۷:۰۰ تا ٧:٢۵ درس استاندارد افترافکت پایه ۱٢ تصویرسازی و جلوه‌های ویژه رایانه‌ای شاخه کار و دانش

ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵٠ درس کارگاه رله‌های قابل برنامه‌ریزی پایه ١٢ رشته الکتروتکنیک شاخه فنی‌ و حرفه‌ای

ساعت ٧:۵٠ تا ٨:١٠  درس نقشه برداری ساختمان، پیاده‌سازی و کنترل پایه١٢ رشته ساختمان شاخه فنی‌ و حرفه‌ای

ساعت ٨:١٠ تا ٨:٣۵ درس ریاضی ٣ پودمان ۵ پایه ١٢ شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش

ساعت ٨:٣۵ تا ۹:۰۰ درس متره و برآورد پایه ١٢ رشته نقشه کشی معماری شاخه فنی ‌و حرفه‌ای

ساعت ۹:۰۰ تا ٩:٣٠ درس دانش فنی پایه درس تاریخچه لباس ایران، مصر پایه ١٠ رشته طراحی و دوخت شاخه فنی ‌و حرفه‌ای

ساعت ۹:۳۰ تا ۱۰:۰۰ درس ریاضی و آمار ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۰:۰۰ تا ١٠:٣٠ درس جغرافیا ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت١٠:٣٠ تا ۱۱:۰۰ درس ریاضی و آمار ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

[ad_2]

Source link

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*