برنامه‌های درسی دوازدهم فروردین شبکه‌های ۴و ۷

برنامه‌های درسی دوازدهم فروردین شبکه‌های ۴و ۷

[ad_1]

به گزارش شامگاه دوشنبه مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز سه شنبه دوازدهم فروردین ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

متوسطه دوره اول:

ساعت٩ تا٩:٣٠درس علوم تجریی پایه۷.

ساعت٩:٣٠ تا١٠ درس زبان انگلیسی پایه ٨

ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس زبان  انگلیسی پایه٩

دوره ابتدایی :

ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱فارسی ونگارش پایه اول.

از ساعت ۱۱تا١١:٣٠فارسی و نگارش  پایه دوم.

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه سوم.

ازساعت١٢تا١٢:٣٠ پیام ها و هدیه های آسمانی پایه چهارم.

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ فارسی ونگارش پایه پنجم.

از ساعت ١٣:٢٠ تا۱۳:۴٠ مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه ششم.

متوسطه دوم:

ساعت۱۵درس عربی،زبان قرآن ٢  پایه١١

ساعت١۵:٣٠درس زیست شناسی  پایه۱٢

ساعت۱۶درس زیست شناسی پایه ١٠

ساعت۱۶:۳۰درس زیست شناسی پایه١١

ساعت۱۷درس دین و زندگی  پایه ١٢ .

ساعت۱۷:۳۰درس فیزیک   پایه۱۲

 شبکه ۴ :

ساعت۸تا۸:۳۰درس اصول عقاید۱پایه ۱۰

ساعت۸:۳۰تا۹درس تاریخ٢  پایه۱١

ساعت۹تا٩:٣٠درس عربی، زبان قرآن ١ پایه ١٠

ساعت۹:۳۰تا١٠درس جغرافیا  پایه١١

ساعت۱۰تا١٠:٣٠درس معربی،زبان قرآن پایه ١٢

ساعت۱۰:۳۰تا۱۱درس استاندار طراحی عمومی  پایه١٠

ساعت۱۱تا١١:٣٠ درس حسابداری صنعتی پایه١٢

ساعت۱۱:۳۰تا١٢ درس ریاضی٣ پودمان ۴  پایه۱۲

[ad_2]

Source link

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*