آنچه که دولت شما می خواهم به انجام در مورد رمزنگاری?

[ad_1]

بسیاری از کشورها در حال حاضر به طور فعال با توجه به آنچه به انجام در مورد ارزهای رمزنگاری (CC) به عنوان آنها نمی خواهید به دست از در درآمد مالیاتی و به برخی از درجه آنها فکر می کنم آنها نیاز به تنظیم این بازار در فضایی به خاطر حمایت از مصرف کننده. دانستن که وجود دارد این کلاهبرداری ها و بروز از هک و سرقت آن را ستوده است که حمایت از مصرف کننده است که فکر در این سطح. این اوراق بهادار کمیسیون (SEC) به وجود آمد در ایالات متحده آمریکا برای چنین هدف و SEC در حال حاضر قرار دادن برخی از مقررات در محل CC مبادلات و معاملات. دیگر کشورهای مشابه نهادهای نظارتی و بسیاری از آنها در حال کار دور در تدوین مقررات مناسب و این احتمال وجود دارد که “قوانین” خواهد بود پویا برای چند سال به عنوان دولت کشف آنچه که به خوبی کار می کند و چه نمی کند. برخی از مزایای CC هستند که آنها کنترل شده توسط هر دولت یا بانک مرکزی پس از آن می تواند جالب یدک کش-از-جنگ برای سال های بسیاری برای دیدن چقدر تنظیم و کنترل خواهد شد اعمال شده توسط دولت است.

بزرگتر نگرانی برای بسیاری از دولت های بالقوه برای افزایش درآمد مالیات بر سود تولید شده در CC فضای بازار. مرکزی سوال شده است که آیا برای درمان CC را به عنوان یک سرمایه گذاری و یا به عنوان یک ارز. بسیاری از دولت ها تا کنون لاغر نسبت به درمان CC را به عنوان یک سرمایه گذاری مانند هر کالای دیگر که در آن سود مشمول مالیات با استفاده از سود سرمایه ، برخی از دولت ها مشاهده CC را تنها به عنوان یک ارز است که نوسان روزانه ارزش نسبی و آنها را با استفاده از قوانین مالیات شبیه به ارز خارجی سرمایه گذاری و معاملات. جالب است که آلمان straddled حصار در اینجا تصمیم گیری که CC استفاده می شود به طور مستقیم برای خرید کالا یا خدمات مشمول مالیات نیست. به نظر می رسد کمی آشفته و بیاستفاده اگر همه ما سرمایه گذاری سود می تواند غیر مشمول مالیات اگر ما با استفاده از آنها به طور مستقیم به خرید چیزی می گویند یک ماشین جدید – هر طوری که اغلب. شاید آلمان را خوب تنظیم سیاست های خود را و یا دوباره فکر می کنم آن را به عنوان آنها بروید.

آن را نیز مشکل تر است برای دولت به اجرای قوانین مالیات داده شده است که مطابق قوانین جهانی نیاز به سی سی مبادلات به گزارش CC معاملات به دولت است. جهانی و توزیع طبیعت CC بازار باعث می شود آن را تقریبا غیر ممکن است برای هر یک ملت به دانستن در مورد تمام معاملات خود شهروندان است. فرار از پرداخت مالیات در حال حاضر اتفاق می افتد به عنوان وجود دارد بسیاری از کشورها که جهانی ارائه خدمات بانکی است که اغلب به عنوان پناهگاه های مالیاتی پناه بودجه از پرداخت مالیات. با وجود طبیعت بسیار CC متولد شد به یک قلمرو اندک مقررات و کنترل توسط دولت و است که هر دو upsides و جنبه های منفی. آن زمان را برای دولت به از طریق تمام این کار با آزمون و خطا – آن است که هنوز هم جدید است و به همین دلیل است که ما مشتری جلب CC و فناوری Blockchain به عنوان “تعویض بازی”.

در ارتباط باشید

[ad_2]

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*